top of page

Davet

Değerli meslektaşlarımız,

Her yıl düzenlenen Ergen Günleri Sempozyumu’nun yirmi sekizincisini “Akran Zorbalığı” teması ile bu yıl Eskişehir’de gerçekleştireceğiz. Bilimsel ve sosyal açıdan sizleri mutlu edecek, hep birlikte olacağımız bu sempozyuma sizleri davet etmekten mutluluk ve onur duyarız.

 

Çocuk ve ergenlik döneminde sıkça rastlanan zorbalık, bir birey ya da bir grubun nispeten daha güçsüz olana bilinçli olarak tekrarlayan şekilde agresif davranışlar sergilemesidir. Ergenlik dönemi; biyolojik, fizyolojik ve ruhsal gelişimin hızlı seyrettiği, ancak bir o kadar da bireyin kırılgan olduğu dönemlerden biridir. Bu dönemde yaşanan akran zorbalığı, ergenlerin fiziksel ve ruhsal sağlığını olumsuz yönde etkileyebileceği gibi, sosyal ve eğitim yaşamında da aksaklıklara yol açmaktadır. Bu alanda yapılan araştırmaların artması, konunun gün geçtikçe ülkemizde ve dünyada önem kazandığını göstermektedir. Etkinliğimiz kongreye katılacak olan başta Ruh Sağlığı asistan ve uzman hekimleri olmak üzere alanda çalışan çeşitli meslek gruplarından bireylerin akran zorbalığı açısından donanımlı olmasını amaçlamaktadır. Ayrıca sempozyumda farklı disiplinlerden konukların yer alacağı forumlar ve paneller ile akran zorbalığı ile ilgili görüşler ve çözüm önerilerinin ortaya konması hedeflenmektedir.

 

Eskişehir’de ergen ruh sağlığı alanındaki bilimsel gelişmeler ışığında, konusunda deneyimli konuşmacılar tarafından yapılacak olan sunumlarla ve interaktif oturumlarla bilgilerimizi güncellemeyi ve deneyimlerimizi birbirimizle paylaşmayı hedefliyoruz.

Tüm meslektaşlarımızı, ruh sağlığı çalışanlarını ve gençlerle çalışan profesyonelleri 2-4 Kasım 2023 tarihleri arasında Eskişehir’de gerçekleştirmeyi planladığımız kongremize davet ediyoruz.


Saygılarımızla...

Düzenleme Kurulu Adına,

Sempozyum Eş Başkanları

Prof. Dr. Füsun Çuhadaroğlu

Doç. Dr. Murat Eyüboğlu

KAYIT

Katılım Ücretleri

Dernek üyesi uzman: 2000 TL

Dernek üyesi olmayan uzman: 2400 TL

Dernek üyesi asistan: 1500 TL

Dernek üyesi olmayan asistan: 1900 TL

Diğer (öğretmen, psikolog, PDR): 1200 TL

Öğrenci (lisans): 500 TL

(Konaklama planlaması katılımcılara aittir.)

Kurullar

Kongre Eş Başkanları

Prof. Dr. Füsun ÇETİN ÇUHADAROĞLU 

Doç. Dr. Murat EYÜBOĞLU

Düzenleme Kurulu

SEKRETER
Doç. Dr. Damla EYÜBOĞLU
 
ÜYELER

Prof. Dr. Devrim AKDEMİR
Prof. Dr. Bedriye ÖNCÜ ÇETİNKAYA
Prof. Dr. Özlem ÖZEL ÖZCAN
Prof. Dr. Figen ÇOK
Doç. Dr. Zeynep TÜZÜN GÜN
Doç. Dr. Esra DEMİRCİ
Doç. Dr. Didem Behice ÖZTOP
Doç. Dr. Esra ÇÖP
Doç. Dr. Burçin ÇOLAK
Öğr. Gör. Dr. Kevser NALBANT
Öğr. Gör. Dr. Cihan ASLAN
Uzm. Dr. Candan TAŞKIRAN
Dr. Psk. R. Neslihan RUGANCI

 

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Füsun ÇETİN ÇUHADAROĞLU
Prof. Dr. Bedriye ÖNCÜ ÇETİNKAYA
Prof. Dr. Figen ÇOK
Prof. Dr. Devrim AKDEMİR
Prof. Dr. Özlem ÖZEL ÖZCAN
Prof. Dr. Aysun DOĞAN
Prof. Dr. Metin PİŞKİN
Prof. Dr. Didem Behice ÖZTOP
Doç. Dr. Esra DEMİRCİ
Doç. Dr. Zeynep TÜZÜN GÜN
Doç. Dr. Esra ÇÖP
Doç. Dr. İbrahim TANRIKULU
Doç. Dr. Saniye Tülin FİDAN
Doç. Dr. Murat EYÜBOĞLU
Dr. Psk. Neslihan RUGANCI

Poster Bildiri Değerlendirme Süreci

 1. 28. Ergen Günleri’nde, belirtilen formatta hazırlanmış poster bildiriler sunum sırasında bilimsel  kurul tarafından değerlendirilecek ve en iyi postere ödül verilecektir.

 2. Poster bildiri ödülü için araştırma ve olgu serileri değerlendirmeye alınacaktır.

 3. Ödül kazanan posterin yazar(lar)ı Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği tarafından teşvik ödülü ile ödüllendirilecektir.

 4. Ödül alan çalışmanın yazarı, posteri bir makale olarak yazarak Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi’ne göndermeyi kabul etmiş sayılacaktır. Makalenin Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi yazım kurallarına göre hazırlanarak dergi sistemine yüklenmesi gerekmektedir.

Poster Bildiri İçin Başvuru Bilgileri

1.    28. Ergen Günleri’nde poster bildiri kabul edilecektir.

2.    Önemli bilimsel katkı sağlayacak araştırmalar, olgu serileri ve olgu sunumları değerlendirmeye alınacaktır.

3.    Kongreye poster bildiri ile katılmak isteyen katılımcılar aşağıdaki poster özeti yazım kuralları uyarınca hazırlanmış poster bildiri özetlerini ergengunleri2023@gmail.com posta adresine, “doc” veya “pdf” uzantılı olacak şekilde göndermeleri gerekmektedir.

4.    Gönderilen bildiriler, 28. Ergen Günleri Bilim Kurulu tarafından değerlendirilecektir.

5.    Poster bildirilerinin kabulüne iki ayrı hakemin değerlendirme sonuçları ile bilim kurulunca karar verilecektir.

6.    Bildiri özetleri için son gönderim tarihi 15 Ekim 2023 Pazar günü saat 23:59 olarak belirlenmiştir.

7.    Kabul edilen bildiriler 22 Ekim 2023 tarihinde resmi sempozyum sayfasında (www.ergen-gunleri.com) ilan edilecektir.

8.    Özetleri kabul edilen katılımcıların, posterlerini aşağıdaki kurallara uygun olacak şekilde hazırlamaları gerekmektedir.

Poster Bildiri Özeti Yazım Kuralları

1.    Poster özetleri en az 150 en fazla 300 kelime olacak şekilde hazırlanmalıdır.

2.    Bildiri özetlerinin sonunda İndex Medicus’a uygun en az 3 en fazla 5 anahtar sözcük bulunmalıdır.

3.    Araştırma yazıları şu alt başlıkları içermelidir;

a.    Başlık: Büyük harflerle yazılmalı ve sonunda noktalama olmamalıdır.

b.    Yazarlar: çalışmaya katkı sırasına göre akademik ünvanları olmadan yazılmalı ve poster bildiriyi sunacak kişi altı çizilerek belirtilmelidir. Ayrıca yazarların e mail adresleri ve çalıştıkları kurumların da sırasıyla belirtilmesi gerekmektedir.

c.    Amaç: Çalışmanın amaçları,
d.    Yöntem: Çalışma deseni, örneklem, kullanılan ölçüm araçları, istatistiksel analiz

e.    Sonuçlar: Ana bulgular verilmelidir.

f.    Tartışma: Çalışmanın klinik önemini içermelidir.

g.    Özette herhangi bir kaynak gösterilmemelidir.

4.    Olgu serileri için de aynı başlıklar kullanılacaktır. Olgu sunumları, posterin genel bir özeti şeklinde olup alt başlıklar içermeyen tek bir paragraftan oluşmalıdır. Başlık ve yazarlar yukarıdaki gibi hazırlanmalıdır.

5.    Özet, 12 punto ile çift aralık olarak yazılmalı, sayfanın tüm kenarında 2 cm boşluk bırakılmalıdır.

6.    Özetlerde 2’den fazla tablo ya da şekil yer almamalıdır. Tablo ve şekildeki kelimeler yukarıda belirtilen kelime sayılarına dahil edilecektir.

Poster Bildirilere Dair Yazım Kuralları

1.    Poster sunumları, 70 cm eninde ve 90 cm boyunda, en az 1 metre mesafeden okunabilecek şekilde hazırlanmalıdır.

2.    Poster sunumlarında görselliği arttıracak öğelere yer verilmelidir.

3.    Toplamda 3 tablo ve şekilden fazlası bulunmamalıdır.

4.    Posterin özet, amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıklarında hazırlanması, şekil ve tabloların metnin içine, kaynakların metnin sonuna yerleştirilmeleri gerekmektedir.

5.    Kaynaklar metin içinde yazar adı ve tarihle belirtilmeli, yazar ve tarih arasında virgül konmamalıdır. İki yazarlı ise her ikisi de yazılmalı, ikiden çok yazarlı kaynaklar ilk yazarın soyadı ve arkadaşları şeklinde ya da "ve ark" ibaresiyle belirtilmelidir. Aynı noktada birden fazla kaynağa atıfta bulunulacaksa yazar adları alfabetik sıraya göre, aynı parantez içinde ve birbirinden virgül ile ayrılarak sıralanmalıdır.

6.    Kaynak sayısı 5 adetle sınırlanmalı ve ana metinden 4 punto küçük olacak şekilde düzenlenmelidir.

Etkinlik Programı

2 - 4 Kasım 2023

2 Kasım Perşembe

08.30-09.30

Kongre Kayıt

09.30-10.00

Açılış

10.00-10.30

Ara

10.30-12.00

Panel

Can Cana, Kalp Kalbe Gelişim ve Arkadaşlık

Oturum başkanı: Prof. Dr. Saynur Canat

 • Prof. Dr. Füsun Çuhadaroğlu: Psikodinamik Gelişim Boyutunda Akran İlişkileri ve Zorbalık

 • Prof. Dr. Figen Çok: Sosyal-duygusal Gelişim Çerçevesinde Ergenlerde Akran Zorbalığı

 • Psk. Dr. Neslihan Rugancı: Ayrımcılık ve Zorbalığın Gelişimsel Döngüleri

 

12.00-13.15

Öğle Arası

13.15-14.45

Panel

Okullarda Akran Zorbalığı ve Önlenmesi

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Psk. Zeynep Tüzün

 • Prof. Dr. Metin Pişkin: Okullarda Akran Zorbalığı: Önleme Ve Baş Etme Stratejileri

 • Prof. Dr. Aysun Doğan: Okul Temelli Akran Zorbalığı Programlarının Etkililiği

 • Dr. Merve Ökten (Milli Eğitim Uzmanı), Dr. Duygu Çavdar Yağan (Milli Eğitim Uzmanı): Milli Eğitim Bakanlığının Akran Zorbalığına Yönelik Farkındalık Çalışmaları ile Önleme ve Müdahale Odaklı Psikoeğitim Programları

14.45-15.15

Ara

15.15-16.30

Çevrimiçi Konferans

Olweus Akran Zorbalığı Önleme Programı

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Murat Eyüboğlu

 • Konuşmacı: Jane Riese, L.S.W. Safe and Humane Schools, Clemson University

16.30-17.30

Poster Sunumları

Fiziksel olarak yapılacaktır.

3 Kasım Cuma

09.00-10.30

Panel

Ergenlik Döneminde Siberzorbalık

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Devrim Akdemir

 • Doç. Dr. Damla Eyüboğlu: Siberzorbalık Risk Faktörleri ve Etkileri

 • Doç. Dr. Bircan Ergün Başak: Türkiye’de Ortaokul Öğrencilerinde Siberzorbalığın Yaygınlığı

 • Prof. Dr. İbrahim Tanrıkulu: Ergenlik Döneminde Siberzorbalık: Güncel Gelişmeler ve Uygulamaya Dönük Çıkarımlar

10.30-11.00

Ara

11.00-12.45

Panel

Akran Zorbalığı ve Psikopatoloji

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Bedriye Öncü

 • Prof. Dr. Özlem Özcan: Akran Zorbalığından Psikopatolojiye Giden Nörobiyolojik Yol

 • Doç. Dr. Selma Tural Hesapçıoğlu: Zorbalığa Maruz Kalan Bireylerde Psikopatoloji

 • Prof. Dr. Pınar Vural: Zorbalığı Gerçekleştiren Bireylerde Psikopatoloji

 • Doç. Dr. Murat Eyüboğlu: Zorbalığın Gelecek İzdüşümü

12.45-14.00

Öğle Arası

14.00-15.30

Gençlik Forumu

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Füsun Çuhadaroğlu, Doç. Dr. Murat Eyüboğlu

15.30-16.00

Ara

16.00-17.30

Vaka Oturumu

Tartışmacı Oturum Başkanları: Prof. Dr. Füsun Çuhadaroğlu, Prof. Dr. Bedriye Öncü, Prof. Dr. Didem Behice Öztop

Sunucu: Arş. Gör. Dr. Onur Oktay Dağlı

19.30-21.30

Kokteyl

Ramada Plaza By Wyndham Eskişehir

4 Kasım Cumartesi

09.30-11.00

Panel

Ülkemizde Çeşitli Gruplarda Akran Zorbalığı

Oturum Başkanları: Doç. Dr. Damla Eyüboğlu

 • Prof. Dr. Senem Başgül: Zihinsel Engelli ve Gelişimsel Geriliği Olan Çocuklarda Akran Zorbalığı

 • Doç. Dr. Tülin Fidan: Dil ve Konuşma Bozukluğu Olan Çocuklarda Akran Zorbalığı

 • Burak Karakaya (Eksi 25 Derneği Başkanı): Göç ve Akran Zorbalığı 

 • Dr. Öğr. Üyesi Seçil Gönültaş: Akran Zorbalığında Tanıkların Rolü

11.00-11.30

Ara

11.30-12.00

Kapanış

ÖDÜL TÖRENİ (Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği tarafından ödül verilecektir.)

Adres

Ramada Plaza by Wyndham Eskişehir

Ulaşım

Şehir Merkezi’nde yer alan Ramada Plaza by Wyndham Eskişehir, Eskişehir Tren Garı’na 2 km, Eskişehir Otogarı’na 8 km; Cassaba Modern ve Özdilek Alışveriş Merkezi’ne 100 metre, Espark Alışveriş Merkezi’ne 1.5 km; Anadolu Üniversitesine 2.5 km, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’ne 7.5 km uzaklıkta olup özel araç ve çeşitli toplu taşıma araçlarıyla kolaylıkla ulaşım sağlanmaktadır.

📍Adres : Hoşnudiye Mahallesi, 738. Sk No:7, 26130 Tepebaşı/Eskişehir
Telefon : 0222 235 11 11

Restoranlar ve Gezilecek Yerler

Eskişehir; Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı, Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi, Tarihi Odunpazarı Bölgesi ve Adalar Bölgesi başta olmak üzere görmeye değer birçok tarihi ve turistik yer barındırmaktadır. 🏛 Gezilecek Yerler Listesi

Çibörek, Balaban Köfte, Met Helva, Boza, Leblebi Kurabiyesi ve Yufkalı Büryan; Eskişehir'de tadılacak lezzetlerin başında gelmektedir. 

🧑‍🍳 Restoranlar Listesi

İletişime Geçin

Etkinlik Sekreterliği

Doç. Dr. Damla EYÜBOĞLU

ergengunleri2023@gmail.com

Dernek Sekreterliği

0 541 440 33 54

cogepder@gmail.com

İletişim Formu

Gönderdiğiniz için teşekkür ederiz!

Destekleyenler

tubitak-logo_edited.jpg
akran zorbalığı_edited.jpg
akran zorbalığı_edited.jpg
tubitak-logo_edited.jpg
bottom of page