top of page

Davet

Değerli meslektaşlarımız,

Her yıl düzenlenen Ergen Günleri Sempozyumu’nun yirmi dokuzuncusunu bu yıl “Ergenlerde Yataklı Tedavi Uygulamaları” teması ile 7-9 Kasım 2024 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştireceğimizi duyurmaktan büyük mutluluk duymaktayız. Birbirinden değerli hocalarımızın deneyimlerini paylaşacağı, klinik ve akademik anlamda oldukça zengin bir içeriğe sahip sempozyumumuza sizleri heyecan ve mutlulukla davet etmekten onur duyarız.

 

Yataklı tedavi uygulamaları, çocuk ve ergen psikiyatri ruh sağlığı alanında sağaltıcı ve rehabilite edici tedaviler içerisinde önemli bir yere sahiptir. Ülkemizde bu alanda sunulan hizmetlere ulaşımda sınırlılıklar mevcut olmakla birlikte zengin tedavi modaliteleri ile farklı psikiyatrik tablolarda sağaltıcı rolü kritik bir öneme sahiptir. 

 

Sempozyumumuzda farklı yataklı servis uygulamaları, bu uygulamalara duyulan ihtiyaç ve bu hizmetlerin psikiyatri alanındaki katkıları üzerinde durulacaktır. Çocuk ve ergen yataklı servislerinde uygulanan tedavi yöntemleri, karşılaşılan zorluklar, çözüm önerileri, multidisipliner yaklaşımlar ve yeni gelişmeler gibi konular detaylı olarak ele alınacaktır. Alanında uzman konuşmacılarımızın değerli katkılarıyla, mesleki bilgi birikimimizi artırmayı ve uygulamalarımızı daha ileriye taşımayı hedefliyoruz.

Ülkemizde ruh sağlığı alanında ilk adımların atıldığı ve Cumhuriyet tarihimiz sürecinde ruh sağlığı alanının gelişiminin tarihine tanıklık eden, 100. yılını coşku ile kutladığımız Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin kampüsünde sizleri ağırlamaktan onur duyarak, değerli katılımlarınızı heyecanla beklemekteyiz.


Saygılarımızla...

Düzenleme Kurulu Adına,

Sempozyum Eş Başkanları

Prof. Dr. Füsun Çuhadaroğlu

Prof. Dr. Gül Karaçetin

KAYIT

Katılım Ücretleri

Uzman Hekim: 3500 TL

Asistan Hekim: 3000 TL

Diğer (öğretmen, psikolog, PDR): 3000 TL

Öğrenci (lisans): 1500 TL

(Konaklama planlaması katılımcılara aittir.)

Kurullar

Kongre Eş Başkanları

Prof. Dr. Füsun ÇETİN ÇUHADAROĞLU 

Prof. Dr. Gül KARAÇETİN

Düzenleme Kurulu

KONGRE SEKRETERLERİ
Uzm. Dr. Alper ALNAK

Uzm. Dr. Esra Bulanık KOÇ
 
ÜYELER

Prof. Dr. Bedriye ÖNCÜ

Prof. Dr. Devrim AKDEMİR

Prof. Dr. Didem ÖZTOP

Prof. Dr. Esra ÇÖP

Prof. Dr. Özlem ÖZCAN

Prof. Dr. Saynur CANAT

Doç. Dr. Esra DEMİRCİ
Doç. Dr. Zeynep TÜZÜN GÜN
Dr. Öğr. Üyesi Burçin ÇOLAK
Dr. Öğr. Üyesi Cihan ASLAN
Dr. Öğr. Üyesi
Kevser NALBANT
Uzm. Dr. Candan TAŞKIRAN

Dr. Psk. R. Neslihan RUGANCI
Dr. Safa ÖZKIRIŞ
Dr. Aslı Ece SOYKUT

Bilim Kurulu

Güncellenecektir.

Poster Bildiri Değerlendirme Süreci

  1. 29. Ergen Günleri’nde, belirtilen formatta hazırlanmış poster bildiriler sunum sırasında bilimsel  kurul tarafından değerlendirilecek ve en iyi postere ödül verilecektir.

  2. Poster bildiri ödülü için araştırma ve olgu serileri değerlendirmeye alınacaktır.

  3. Ödül kazanan posterin yazar(lar)ı Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği tarafından teşvik ödülü ile ödüllendirilecektir.

  4. Ödül alan çalışmanın yazarı, posteri bir makale olarak yazarak Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi’ne göndermeyi kabul etmiş sayılacaktır. Makalenin Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi yazım kurallarına göre hazırlanarak dergi sistemine yüklenmesi gerekmektedir.

Poster Bildiri İçin Başvuru Bilgileri

1.    29. Ergen Günleri’nde poster bildiri kabul edilecektir.

2.    Önemli bilimsel katkı sağlayacak araştırmalar, olgu serileri ve olgu sunumları değerlendirmeye alınacaktır.

3.    Kongreye poster bildiri ile katılmak isteyen katılımcılar aşağıdaki poster özeti yazım kuralları uyarınca hazırlanmış poster bildiri özetlerini ergengunleri2024@gmail.com posta adresine, “doc” veya “pdf” uzantılı olacak şekilde göndermeleri gerekmektedir.

4.    Gönderilen bildiriler, 29. Ergen Günleri Bilim Kurulu tarafından hakem değerlendirilmesine tabi tutulacaktır.

5.    Poster bildirilerinin kabulüne iki ayrı hakemin değerlendirme sonuçları ile bilim kurulunca karar verilecektir.

6.    Bildiri özetleri için son gönderim tarihi 13 Ekim 2024 Pazar günü saat 23:59 olarak belirlenmiştir.

7.    Kabul edilen bildiriler 22 Ekim 2024 tarihinde resmi sempozyum sayfasında (www.ergen-gunleri.com) ilan edilecektir.

8.    Özetleri kabul edilen katılımcıların, posterlerini aşağıdaki kurallara uygun olacak şekilde hazırlamaları gerekmektedir.

Poster Bildiri Özeti Yazım Kuralları

1.    Poster özetleri en az 150 en fazla 300 kelime olacak şekilde hazırlanmalıdır.

2.    Bildiri özetlerinin sonunda İndex Medicus’a uygun en az 3 en fazla 5 anahtar sözcük bulunmalıdır.

3.    Araştırma yazıları şu alt başlıkları içermelidir;

a.    Başlık: Büyük harflerle yazılmalı ve sonunda noktalama olmamalıdır.

b.    Yazarlar: çalışmaya katkı sırasına göre akademik ünvanları olmadan yazılmalı ve poster bildiriyi sunacak kişi altı çizilerek belirtilmelidir. Ayrıca yazarların e mail adresleri ve çalıştıkları kurumların da sırasıyla belirtilmesi gerekmektedir.

c.    Amaç: Çalışmanın amaçları,
d.    Yöntem: Çalışma deseni, örneklem, kullanılan ölçüm araçları, istatistiksel analiz

e.    Sonuçlar: Ana bulgular verilmelidir.

f.    Tartışma: Çalışmanın klinik önemini içermelidir.

g.    Özette herhangi bir kaynak gösterilmemelidir.

4.    Olgu serileri için de aynı başlıklar kullanılacaktır. Olgu sunumları, posterin genel bir özeti şeklinde olup alt başlıklar içermeyen tek bir paragraftan oluşmalıdır. Başlık ve yazarlar yukarıdaki gibi hazırlanmalıdır.

5.    Özet, 12 punto ile çift aralık olarak yazılmalı, sayfanın tüm kenarında 2 cm boşluk bırakılmalıdır.

6.    Özetlerde 2’den fazla tablo ya da şekil yer almamalıdır. Tablo ve şekildeki kelimeler yukarıda belirtilen kelime sayılarına dahil edilecektir.

Poster Bildirilere Dair Yazım Kuralları

1.    Poster sunumları, 70 cm eninde ve 90 cm boyunda, en az 1 metre mesafeden okunabilecek şekilde hazırlanmalıdır.

2.    Poster sunumlarında görselliği arttıracak öğelere yer verilmelidir.

3.    Toplamda 3 tablo ve şekilden fazlası bulunmamalıdır.

4.    Posterin özet, amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıklarında hazırlanması, şekil ve tabloların metnin içine, kaynakların metnin sonuna yerleştirilmeleri gerekmektedir.

5.    Kaynaklar metin içinde yazar adı ve tarihle belirtilmeli, yazar ve tarih arasında virgül konmamalıdır. İki yazarlı ise her ikisi de yazılmalı, ikiden çok yazarlı kaynaklar ilk yazarın soyadı ve arkadaşları şeklinde ya da "ve ark" ibaresiyle belirtilmelidir. Aynı noktada birden fazla kaynağa atıfta bulunulacaksa yazar adları alfabetik sıraya göre, aynı parantez içinde ve birbirinden virgül ile ayrılarak sıralanmalıdır.

6.    Kaynak sayısı 5 adetle sınırlanmalı ve ana metinden 4 punto küçük olacak şekilde düzenlenmelidir.

Etkinlik Programı

7 - 9 Kasım 2024

Ayrıntılı program kısa süre içerisinde ilan edilecektir.

7 Kasım Perşembe

08.30-09.30

Kongre Kayıt

09.30-10.00

Açılış

10.00-10.30

Ara

10.30-12.00

Panel

--

Oturum başkanı: --

  • -

 

12.00-13.15

Öğle Arası

13.15-14.45

Panel

--

Oturum Başkanı: -

  • -

14.45-15.15

Ara

15.15-16.30

Çevrimiçi Konferans

-

Oturum Başkanı: -

  • Konuşmacı: -

16.30-17.30

Poster Sunumları

Fiziksel olarak yapılacaktır.

8 Kasım Cuma

09.00-10.30

Panel

--

Oturum Başkanı: -

  • -

10.30-11.00

Ara

11.00-12.45

Panel

--

Oturum Başkanı: -

  • -

12.45-14.00

Öğle Arası

14.00-15.30

Gençlik Forumu

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Füsun Çuhadaroğlu, Prof. Dr. Gül Karaçetin

15.30-16.00

Ara

16.00-17.30

Vaka Oturumu

Tartışmacı Oturum Başkanları: -

Sunucu: -

19.30-21.30

-

-

9 Kasım Cumartesi

09.30-11.00

Panel

--

Oturum Başkanları: -

  • -

11.00-11.30

Ara

11.30-12.00

Kapanış

ÖDÜL TÖRENİ (Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği tarafından ödül verilecektir.)

Adres

İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi

Konferans Salonu

Konaklama

Etkinlikte konaklama hizmeti olmayacaktır.

 

Önerdiğimiz Bazı Konaklama Adresleri:

🛎 -

🛎 -

Ulaşım

-

📍Adres : -

Restoranlar ve Gezilecek Yerler

-

🏛 Gezilecek Yerler Listesi

-

🧑‍🍳 Restoranlar Listesi

İletişime Geçin

Etkinlik Sekreterliği

Uzm. Dr. Alper ALNAK

Uzm. Dr. Esra Bulanık KOÇ

ergengunleri2024@gmail.com

Dernek Sekreterliği

0 541 440 33 54

cogepder@gmail.com

İletişim Formu

Gönderdiğiniz için teşekkür ederiz!

Destekleyenler

tubitak-logo_edited.jpg
tubitak-logo_edited.jpg
tubitak-logo_edited.jpg
tubitak-logo_edited.jpg
bottom of page